projektmodeller

En projektmodell är en styrmodell
ProjectBase är en generell projektmodell som passar alla branscher och typer av projekt. Den går att använda oavsett projektverktyg. Idag finns anpassade versioner av ProjectBase för t ex molntjänsterna Projectplace International, Webforum och Antura Projects. Projektverktyg är i regel ett IT-stöd som framförallt används för att skapa tidplaner, hantera resurser, och följa upp och analysera resultat samt tidsrapportera. Projektverktyg finns för såväl för projekt- som portföljhantering.

Dokumentmallar och checklistor i ProjectBase är gratis att använda. Baseline Management hjälper till att införa och anpassa ProjectBase och välja projektverktyg. En kort guide för hur du jobbar men ProjectBase hittar du här: 

Svensk version, Engelsk version
Dokumentmallar på svenska och engelska