Böckerna används som litteratur i flera av våra kurser. Du kan även beställa dem genom t  ex Adlibris.se

Agilt eller projekt? , Bo Tonnquist  
Boken vänder sig till alla som arbetar med affärs-, verksamhets-, produktutveckling och projektledning. Projektbaserat respektive flödesbaserat är idag de två dominerande formerna för att driva utveckling och förändring. Syftet med boken är att förklara skillnaderna för att göra valet av arbetsmetod lättare.

Projektledning , Bo Tonnquist  
Boken som är varje projektledares ”måste”. En komplett och lättillgänglig bok om allt du behöver veta för att lyckas som projektledare. Ny utgåva 2021. Boken kompletteras med en övningsbok och en hemsida med tester och studiematerial.  
Läs mer om boken Projektledning här >>

Project Management , Bo Tonnquist  
Engelsk version av boken Projektledning. Ny utgåva lanserades hösten 2018. Boken kompletteras med en övningsbok och hemsida med studiematerial. 
Läs mer om boken Project Management här >>

Förhandling, Nils Lindell
Vill du kunna kommunicera lyhört och effektivt, påverka andra och känna dig nöjd med resultatet? Boken ger dig teori om kommunikation och förhandling + konkreta råd varvat med praktiska tips, exempel och checklistor.
Läs mer om boken Förhandling här >>
 

Förändringsledning – med ansvar för värdehemtagning, Nils Lindell
Det är inte förändringen i sig som är viktig – utan resultatet av den. Boken ger dig metoder, verktyg och inspirerande tankar som hjälper dig att få det resultat du önskar av ett förändringsprojekt.

Viljans väg – om yttre och inre ledarskap, Marie Bohlin
Ledarskapet börjar hos dig. Vem styr i ditt liv? Utifrån vem du är och vad du gör kan du sen påverka andra. Boken ger tänkvärda råd och inspiration till att utveckla ditt personliga ledarskap.