REGION UPPsala

Välkommen att boka regionens ProjektiL-kurser!

OBS! Det går även bra att boka en egen utbildning till din grupp eller enhet på ett valfritt datum. Skicka din fråga till oss för en dialog om era behov. Det går bra att använda anmälningsrutan i formuläret.

Fyll i formuläret till höger med vilken kurs du vill gå. Vi svarar så snabbt som möjligt på om det finns plats. Det är begränsat antal deltagare på kurserna - Ju tidigare du anmäler dig desto större chans att få en plats.

Om en kurs är fulltecknad kan du ändå anmäla dig för att komma med på kölistan

3-4 okt    Grundläggande Projektledning. 08.30-16.30
9   okt     Ledarskap i projekt. 08.30-16.30
10 okt     Fortsättning Projektledning. 08.30-16.30

6-7 nov   Grundläggande projektledning. 08.30-16.30
12 nov    Förändringsledning. 08.30-16.30
13 nov    Fortsättning projektledning. 08.30-16.30
26 nov    Förbereda och leda workshops i projekt. 08.30-16.30
27 nov    fm Fördjupning - Återsamling 08.30-12.00
 " -           em Projektarbetsformen. 13.00-16.30
28 nov    fm Projektägare- och styrgruppsutbildning. 09.00-11.00
 " -           em Effektmål, nyttoanalys och effekthemtagning. 13.00-16.00

12-13 dec  Grundläggande Projektledning.08.30-16.30


Lunch 12.00 - 13.00
Fika ingår men inte lunch. 
 

Det är vi som undervisar i ProjektiL

Nils Lindell

Nils Lindell är föreläsare, författare och konsult med över 20 års erfarenhet inom projektledning och verksamhetsutveckling.

Marie Bohlin

Marie Bohlin är föreläsare, författare och konsult med lång erfarenhet inom projektledning och speciellt fokus på personlig kommunikation.

  • Anges med två bokstäver för förvaltning följt av sju siffror. Om du inte har numret skriv "saknas".
  • Ange datum och titel för den eller de kurser du vill anmäla dig till. Du kan klippa och klistra från texten till vänster