REGION UPPsala

Välkommen att boka regionens ProjektiL-kurser!
Kurserna hålls digitalt under hösten 2020.
(Om Corona-situationen förändras kan hållas på Regionkotoret, Storgatan 27, Uppsala. Det är för närvarande inte aktuellt förrän 2021)

OBS! Om det krånglar med din kursanmälan kan du också maila till oss:
info@baselineman.se

Det går även bra att boka en egen utbildning till din grupp eller enhet på ett valfritt datum. Skicka din fråga till oss för en dialog om era behov. Det går bra att använda anmälningsrutan i formuläret.

Fyll i formuläret till höger med vilken kurs du vill gå. Vi svarar så snabbt som möjligt på om det finns plats. Det är begränsat antal deltagare på kurserna - Ju tidigare du anmäler dig desto större chans att få en plats.

Om en kurs är fulltecknad kan du ändå anmäla dig för att komma med på kölistan. Höstens kursdatum läggs ut i mars-april.

Hösten 2020
10-11 sep Grundläggande projektledning. 08.30-16.30 Populär!
22 sep        Fortsättning projektledning. 08.30-16.30
2 okt          Förbereda och leda workshops i projekt. 08.30-16.30
8-9 okt     Grundläggande projektledning. 08.30-16.30 Populär!
16 okt        Förändringsledning. 08.30-16.30
11 nov       Fortsättning projektledning. 08.30-16.30
23 nov       Ledarskap i projekt.08.30-16.30
24-25 nov  Grundläggande projektledning. 08.30-16.30 Populär!
3 dec         fm Fördjupning - Återsamling 09.00-12.00
 " -              em Projektarbetsformen. 13.00-16.30
4 dec         fm Projektägare- och styrgruppsutbildning. 09.00-12.00
 " -              em Effektmål, nyttoanalys och effekthemtagning. 13.00-16.00


Lunch 12.00 - 13.00
Fika ingår men inte lunch. 

Det är vi som undervisar i ProjektiL

Nils Lindell

Nils Lindell är föreläsare, författare och konsult med över 20 års erfarenhet inom projektledning och verksamhetsutveckling. 

Marie Bohlin

Marie Bohlin är föreläsare, författare och konsult med lång erfarenhet inom projektledning och speciellt fokus på personlig kommunikation.

  • Anges med två bokstäver för förvaltning följt av sju siffror. Om du inte har numret skriv "saknas".
  • Ange datum och titel för den eller de kurser du vill anmäla dig till. Du kan klippa och klistra från texten till vänster