REGION UPPsala

Välkommen att boka regionens PROJEKTiL-kurser!
Kurserna hålls (med vissa undatag) på Regionens Hus, Storgatan 27, Uppsala.

OBS! Om det krånglar med din kursanmälan kan du också maila till oss:
info@baselineman.se

Det går även bra att boka en egen utbildning till din grupp eller enhet på ett valfritt datum. Skicka din fråga till oss för en dialog om era behov. Det går bra att använda anmälningsrutan i formuläret.

Fyll i formuläret till höger med vilken kurs du vill gå. Vi svarar så snabbt som möjligt på om det finns plats. Det är begränsat antal deltagare på kurserna - Ju tidigare du anmäler dig desto större chans att få en plats.

Om en kurs är fulltecknad eller saknar datum kan du ändå anmäla dig för att vara med på kölistan. Fler datum läggs ut efterhand

Våren 2024 
11 mars      Uppdragsledare och medarbetare i projekt eller uppdrag
                     (en dag)
12 mars      Fördjupad projektledning (en dag)
21-22 mar  Projektledning.
 FULLBOKAD!
11 apr         Styra projekt och effektivt styrgruppsarbete (en dag)
7-8 maj       Agil projektledning. 
Populär!
23-24 maj   Projektledning. Populär!
3 juni           Effektmål, nyttoanalys och effekthemtagning (en dag)
4-5 juni       Portföljstyrning (två dagar)

n/a               Riktad utbildning inom projekt- och programområdet 
                     (en dag eller enl ök)


Tider 09.00-16.00 
Lunch 12.00 - 13.00

Det är vi som undervisar i PROJEKTiL

Nils Lindell

Nils Lindell är föreläsare, författare och konsult med över 20 års erfarenhet inom projektledning och verksamhetsutveckling. 

Marie Bohlin

Marie Bohlin är föreläsare, författare och konsult med lång erfarenhet inom projektledning och speciellt fokus på personlig kommunikation.

  • Anges med två bokstäver för förvaltning följt av sju siffror. Om du inte har numret skriv "saknas".
  • Ange datum och titel för den eller de kurser du vill anmäla dig till. Du kan klippa och klistra från texten till vänster