projekTledning

Projektledning är en arbetsform med syfte att leverera ett förutbestämt resultat vid en given tidpunkt med hjälp av en tillfällig organisation. Vi rekommenderar enkla och etablerade arbetssätt som har stor spridning, framför specialanpassade kontroll- och styrmodeller. Enligt vår erfarenhet ökar det sannolikheten att arbetsätt och metoder verkligen används. I våra uppdrag och kurser kombinerar vi det bästa ur projektmetodiken med flexibiliteten i agila arbetsmetoder.

Vi erbjuder kurser inom projektledning och handledning av projektledare.

Vi har ett omfattande egenutvecklat utbildningsmaterial som ligger till grund för vår projektledarutbildning och används av de flesta högskolor och universitet, samt ett stort antal företag. 
Läs mer här >>>


Vad menas med projektmognad?
För att ta reda på mer om ditt företags förmåga att genomföra projekt kan ni göra en så kallad Projektmognadsanalys.
Läs mer om det här >>>