projekTledning

Projektledning är en arbetsform med syfte att leverera ett förutbestämt resultat vid en given tidpunkt med hjälp av en tillfällig organisation. Vi rekommenderar enkla och etablerade arbetssätt med stor spridning, framför specialanpassade kontroll- och styrmodeller. I våra uppdrag och kurser kombinerar vi det bästa ur projektmetodiken med flexibiliteten i agila arbetsmetoder.

Vi erbjuder kurser inom projektledning och handledning av projektledare.

Vi har ett omfattande egenutvecklat utbildningsmaterial som ligger till grund för vår projektledarutbildning och används av många högskolor och universitet, samt ett stort antal företag. 
Läs mer här >>>