AgilA METODER

Agil projektledning innebär att man kombinerar projektmetodiken med agila metoder för att skapa en metodik som både är effektiv och rolig att arbeta med.

Projektmetodiken är ett ramverk som ger överblick över helheten och hanterar gränssnittet mot världen utanför projektgruppen, medan de agila metoderna hanterar det dagliga samarbetet i gruppen med fokus på att leverera användbara resultat med högt kundvärde. Tillsammans utgör projektmetodiken och agila metoder ett kraftfullt stöd för alla typer av projekt.

Vi kallar vår version av agil projektledning för Projektledning 3.0
 


Agila metoder är en uppsättning värderingar, attityder och principer som beskriver hur arbete bör organiseras för att hantera komplexa uppgifter i en föränderlig omvärld. Agila metoder är också ett samlingsnamn för flera olika metoder, arbetssätt och verktyg, exempelvis; Scrum, Kanban, User stories, Time boxing och DSDM.

Agila metoder har hämtat mycket från Lean, det bygger på att visualisera det som utförs och att arbeta i korta cykler med täta leveranser och kontinuerliga feedbackloopar. Det ger möjlighet att snabbt reagera på förändringar och fånga upp det man lär sig under projektets gång.