projektcoachning

Projektcoachning
Vi erbjuder stöd för dig som projektledare. Har du kört fast med ditt projektarbete? Behöver du någon att bolla med? Vill du få tips och hjälp om vägar ur problemen? Ett uppskattat alternativ/komplement till våra utbildningar i projektledning är att anlita oss som coacher. Under 1-2 timmar, exempelvis en till två gånger i månaden får du under projektets gång individuellt stöd i hur du kan driva ditt projekt framåt. Grunden är att du själv sitter inne med svaret. Det vi bidrar med är att sortera ut frågeställningarna, praktiska råd och erfarenheter. Du får någon utomstående att diskutera med.