Projekledning tillsammans med agila metoder.
Filmen visar det föredrag som Bo Tonnquist höll vid ett frukostseminarie hos Exicom i september 2016.


Denna film visar Baselinekonsulten Nils Lindell i en paneldebatt om klimatsmart livsstil under Almedalen 2011.
Nils och hans familj levde i ett globalt uppmärksammat projekt som undersökte hur mycket en vanlig familj kan sänka sitt klimatavtryck genom att använda klimatsmart teknik och ändra på sin livsstil.