feedback

Feedback – återkoppling
I sin mest basala form är feedback värderingsfritt – däremot väljer vi ofta att lägga in värderingar i vår tolkning av den feedback vi får.

Tänk dig att du lägger en rund penna på kanten av bordet – pennan ramlar ner. Den ger dig feedback typ ”Jag har ramlat ner på golvet. Om du lägger mig så nära kanten finns det risk att jag åker i golvet. Om du inte vill att jag ska åka i golvet får du lägga mig längre in på bordet eller lägga något för.”

Nu kan ju inte pennor prata men principen är densamma om du ger feedback till en kollega eller annan person i din omgivning. Börja med att berätta den faktiska händelsen – förklara vad den innebär för dig och vad du önska att den du ger feedback gjorde istället för att du ska få det utfall du vill.

Syftet med feedback är att hjälpa dig och dina medarbetare att utvecklas och bli bättre på sitt jobb.