beteendestilar (disc)

Beteendestilar – DISC
Ett av våra verktyg för att utveckla såväl grupper/team, som dig som ledare, kommunikatör och medarbetare är Extended DISC.
 
Vad är en DISC-analys?
DISC Personanalys handlar om beteendemönster och sätt att kommunicera. Den bedömer inte din personlighet utan ger snarare en bild av vilket beteende du har i en specifik yrkesroll eller given situation. Det finns varken bra eller dåliga profiler – bara olika profiler. Analysen är ett arbetsverktyg som är till för dig och din egen utveckling i första hand.

En DISC-analys kan ge många nya kunskaper och möjligheter till utveckling. Med personlig feedback/diskussion får du möjlighet att bli medveten om dina styrkor och utvecklingsområden, vad du kan tillföra i en grupp, hur du kommunicerar och hur du naturligast fattar ett beslut. Det finns ett fokus i rapporten på energi – Vad tar och ger dig energi. Ett användbart verktyg för att komma vidare i karriären, som ledare eller kommunikatör.

För arbetsgruppen/ledningsgruppen är DISC oumbärligt för att få reda på gruppens styrkor och förbättringsområden. Med utgångspunkt i hur din grupp arbetar idag tar vi hjälp av DISC analysen för att öka effektiviteten inom gruppen så ni kan fokusera på det verkliga jobbet. Genom en förståelse för gruppmedlemmarnas olika kommunikationsstilar kan ni undvika många konflikter och utveckla samarbetet.
Här kan du läsa mer om Extended DISC