förändringsledning

Förändringsledning handlar om hur vi lyckas skapa delaktighet, engagemang och tydlighet kring vad vi vill förändra, varför förändringen är viktig, vad målet är och hur vägen dit ser ut.

I dagens organisationer genomförs förändringar i allt tätare takt och snabbare tempo. Förändringar kan vara bra och genomarbetade men har vi inte medarbetare och ledare med i förändringsprocessen blir resultatet inte som det var tänkt.

Vi har erfarna förändringsledare, en väl beprövad projektmodell och tillämpar välkända metoder som PDCA och A3 i våra uppdrag, oftast med prof Kotters 8 steg som en grund för förändringsstrategin.