förändringsledning

Förändringsledning handlar om hur vi lyckas skapa delaktighet, engagemang och tydlighet kring vad vi vill förändra, varför förändringen är viktig, vad målet är och hur vägen dit ser ut så att vi får medarbetarna med oss på resan.

I dagens organisationer genomförs förändringar i allt snabbare tempo. Förändringar kan vara bra och genomarbetade men vi kan också tappa bort medarbetare och ledare genom bristande förankring eller förändringsträtthet i organisationen. Då tappar även den bästa förändringsprocess kraft och resultatet blir inte som det var tänkt.

Vi har erfarna förändringsledare, en väl beprövad projektmodell och tillämpar välkända metoder som PDCA och A3 i våra uppdrag, oftast med prof Kotters 8 steg som en grund för förändringsstrategin.