Beskrivning av böcker som Baselines konsulter skrivit finns på sidan Om oss under rubriken Publikationer.

  • Projektledning, Bo Tonnquist
  • Project Management, Bo Tonnquist
  • Förhandling, Nils Lindell
  • Förändringsledning, Nils Lindell
  • Viljans väg, Marie Bohlin


Böckerna kan köpas i fackbokhandel, via internetbokhandlare eller beställas hos Baseline.