Uppdraget
SE Forum är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att främja socialt entreprenörskap. SE Forum driver SE Outreach Accelerator – ett affärsutvecklingsprogram för sociala entreprenörer vars företag adresserar samhälls- och miljöfrågor i låg- och medelinkomstländer. Genom workshops, föreläsningar och individuell coaching får entreprenörerna verktyg för att skala upp sina verksamheter och åstadkomma mer positiv förändring i världen.
 
Läs mer om programmet här >>>
 

Vår roll
Baseline Management hjälper de socila entreprenörna att etablera och utveckla sina verksamheter, genom att lära ut projektmetodik och handleda.