Uppdraget
Baseline Management AB ingick i ett team av konsulter som med globalt fokus utbildade och handledde varuhuschefer och andra ledande personer i ett nytt och smartare arbetssätt i hur man skulle jobba med sina taktiska marknadsplaner. Uppdraget pågick ungefär ett halvår per projektomgång och vi jobbade med olika länder och regioner under perioden 2006-2009. De länder vi arbetade med var Schweiz, Tyskland, Italien, Kuwait och Australien. Uppdragen utgick från Inter-IKEAs globala marknadschef och staben med säte i Belgien och Holland. 

Vår roll
Under uppdraget både genomförde vi vår roll som coach/handledare för varhuschefer och andra ledande befattningshavare samt bidrog i olika workshops till förbättring av programmet till framtida projektomgångar. Det här var ett av IKEAs mest ambitiösa och prestigefyllda utbildningssatsningar någonsin. En stor del av jobbet genomfördes med hjälp av digitala hjälpmedel såsom e-learning med mera.