BAseline Management ab

Baseline Management är ett konsultföretag inom projektledning, verskamhets-utveckling och olika aspekter av personligt ledarskap.  Vi är även verksamma som föreläsare och handledare på universitet, högskolor och utbildningsföretag, både i Sverige och internationellt. Projektledning är vårt huvudområde, men vi arbetar även inom kompletterande områden såsom ledarskap, marknadsföring, presentationsteknik, konflikthantering, förhandlingsteknik och varumärkesutveckling.

Baseline Management går ofta in som stöd till projektledare och projektkontorschefer och hjälper till att anpassa och implementera projektmodeller inom företag och organisationer. Sedan sex år gör vi årliga mätningar av projektmognaden ( SPI) hos svenska företag och organisationer och publicerar rapporter om resultatet flera gånger per år.