förhandlingsteknik


Förhandling är ett både enkelt och komplext ämne på samma gång. Enkelt - för det är något du ständigt håller på med utan tänka på det och du har gjort sedan barnsben. Komplext för att det finn sså många aspekter att intressera sig för och utvecklas inom för att bli riktigt bra och driven på att förhandla

enkelt...
Förhandling bygger i grunden på att komma överens med andra när vi har olika viljor och uppfattningar om vad som ska gälla och att kunna driva min vilja på ett just sätt utan att äventyra relationen.  Det här "spelet" pågår ständigt och för det mesta sätter vi inte etiketten förhandling på det. Men om man analyserar det närmare så ser vi att förhandling är något som vi ständigt ägnar oss åt.

... och komplext
För att bli en riktigt driven och skicklig förhandlare behöver du utveckla såväl ditt strategiska och taktiska tänkande som din förmåga att påverka andra människor med personlig kommunikation. Du vinner på att vara väl förberedd, ha gjort din hemläxa och utforma en gedigen förhandlingsplan. Men det är inte tillräckligt - i förhandling ingår också ett psykologiskt spel öga mot öga. En del kanske försöker dominera dig - andra kanske blir arga under ytan för de uppfattar det som att du vill dominera dem...

De gynnsammaste förhandlingarna har karaktären öppen gemensam problem lösning. Jag vill en sak, du vill en annan sak, låt oss öppet diskutera våra respektive förutsättningar och hitta en lösning vi bägge kan vara nöjda med. För att detta ska fungera optimalt krävs en öppenhet och ett ömsesidigt förtroende som det många gånger inte finns förutsättningar till. Då behövs förhandlingens verktygslåda extra mycket.

Boken Förhandling
Allt detta och mer därtill tas upp i boken Förhandling skriven av Baseline-konsulten Nils Lindell. Den fick pris som årets HR-bok 2009 och finns nu i en andra upplaga utgiven av Sanoma Utbildning (fd Bonnier Utbildning)
Läs mer här >>>

Kurser i förhandling
Baseline ger även kurser i förhandling, både i egen regi och i samarbete med olika organisationer och utbildningsföretag. En av våra kontraktskunder är Regeringskansliet. Kontakta oss gärna om ni har intresse av att utveckla er förhandlingsförmåga. I våra ögon bör förhandling vara obligatorisk kompetensutveckling för alla som har självständigt ansvar för ett kund- eller leverantörsgränssnitt.