förhandlingsteknik


Förhandling är ett både enkelt och komplext ämne på samma gång. Enkelt - för det är något du ständigt håller på med utan tänka på det och du har gjort sedan barnsben. Komplext för att det finns så många aspekter att intressera sig för och utvecklas inom för att bli riktigt bra och driven som förhandlare.

enkelt...
Förhandling bygger i grunden på att komma överens med andra när vi har olika viljor och uppfattningar om vad som ska gälla och att kunna driva mina behov på ett reko sätt utan att äventyra relationen.  Det här "spelet" pågår ständigt och för det mesta sätter vi inte etiketten förhandling på det. Men om man analyserar det närmare så inser vi att det är något vi ständigt ägnar oss åt.

... och komplext
För att bli en riktigt driven och skicklig förhandlare behöver du utveckla både ditt strategiska och taktiska tänkande såväl som din förmåga att påverka andra människor med personlig kommunikation. Du vinner på att vara väl förberedd, ha gjort din hemläxa och utformat en gedigen förhandlingsplan. Men det är inte tillräckligt - i förhandling ingår också ett psykologiskt spel öga mot öga. En del kanske försöker dominera dig - andra kanske blir arga under ytan för de uppfattar det som att du vill dominera dem.

De gynnsammaste förhandlingarna har karaktären av öppen gemensam problemlösning. Jag vill en sak, du vill en annan sak - låt oss öppet diskutera våra respektive förutsättningar och hitta en lösning som vi bägge är nöjda med. För att detta ska fungera krävs en öppenhet och ett ömsesidigt förtroende som många gånger inte finns. Då behövs förhandlingens verktygslåda extra mycket.

Boken Förhandling
Allt detta och mer därtill tas upp i boken Förhandling skriven av Baseline-konsulten Nils Lindell. Den fick pris som årets HR-bok 2009 och finns numera i en andra och mer omfattande upplaga utgiven av Sanoma Utbildning (fd Bonnier Utbildning)
Läs mer här >>>

Kurser i förhandling
Baseline ger kurser i förhandling, både i egen regi och i samarbete med olika organisationer och utbildningsföretag.  Kontakta oss gärna om ni har intresse av att utveckla er förhandlingsförmåga. I våra ögon ska förhandlingsutbildning vara obligatorisk kompetensutveckling för alla som har självständigt ansvar för kund- eller leverantörsrelationer.